×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jak CK wybierano

Centralna Komisja ds. Stopnii i Tytułów
5 stycznia 2011

Komisja Wyborcza powołana na podstawie Zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 stycznia 2010 r. w celu przeprowadzenia wyborów do Centralnej Komisji do

Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2011-2014 działając w składzie:

Przewodniczący - prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek

Członkowie:

- prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński

- prof. Wiktor Jędrzejec

- prof. dr hab. Janusz Tazbir

- prof. dr hab. Michał Witt

- Anna Dakowicz-Nawrocka

Sekretarz: - mgr inż. Piotr Korczala

przeprowadziła dwustopniowe wybory i sporządziła protokół końcowy.

 

W pierwszym etapie wyborów zwrócono się do 709 placówek posiadających

uprawnienia do nadawania stopnia doktora z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków

Centralnej Komisji.

Komisja Wyborcza stwierdza, że 579 jednostek zgłosiło 711 kandydatów na członków

do CK w kadencji 2011-2014, w tym:

w naukach biologicznych 36 kandydatów na 10 miejsc

w naukach chemicznych 32 kandydatów na 11 miejsc

w naukach ekonomicznych 53 kandydatów na 14 miejsc

w naukach farmaceutycznych 8 kandydatów na 3 miejsca

w naukach fizycznych 28 kandydatów na 9 miejsc

w naukach humanistycznych 147 kandydatów na 35 miejsc

w naukach leśnych 5 kandydatów na 3 miejsca

w naukach matematycznych 18 kandydatów na 6 miejsc

w naukach medycznych 72 kandydatów na 27 miejsc

w naukach o kulturze fizycznej 7 kandydatów na 3 miejsca

w naukach o zdrowiu 7 kandydatów na 3 miejsca

w naukach o Ziemi 16 kandydatów na 8 miejsc

w naukach prawnych 23 kandydatów na 8 miejsc

w naukach rolniczych 57 kandydatów na 18 miejsc

w naukach technicznych 148 kandydatów na 41 miejsc

w naukach teologicznych 5 kandydatów na 3 miejsca

w naukach weterynaryjnych 5 kandydatów na 3 miejsca

w naukach wojskowych 4 kandydatów na 3 miejsca

w dziedzinie sztuki filmowe 4 kandydatów na 3 miejsca

w dziedzinie sztuki muzyczne 18 kandydatów na 5 miejsc

w dziedzinie sztuki plastyczne 14 kandydatów na 4 miejsca

w dziedzinie sztuki teatralne 4 kandydatów na 3 miejsca

razem: 711 kandydatów na 223 miejsca

 

Wykaz, opracowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie (OPI),

zawiera 14466 osób z tytułem naukowym profesora lub tytułem profesora w zakresie sztuki.

Komisja Wyborcza, korzystając z tego wykazu, wysłała karty wyborcze wraz z instrukcją

dotyczącą zasad głosowania do 14372 osób, a ponadto do 21 osób, którzy uzyskali

nominację profesorską w dniu 7 października 2010 r. i zgłosili Komisji Wyborczej chęć

wzięcia udziału w wyborach. Nie wysłano kart wyborczych do 94 osób, których adresów

zamieszkania bądź adresów pracy nie zdołano ustalić, bądź znaleźli się na liście osób

zmarłych przesłanej nam przez OPI.

Termin złożenia do urny lub nadesłania głosów w kopertach dostarczonych

i oznakowanych przez Komisję Wyborczą ustalono na dzień 25 listopada 2010 r. (data

stempla pocztowego).

W dniu 29 października 2010 r. w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Gazeta

Wyborcza” Komisja Wyborcza zamieściła zawiadomienie o przeprowadzanych wyborach,

terminie i miejscu składania głosów wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w wyborach

przez tych wyborców, do których z różnych powodów nie dotarły przesyłki z kartami

wyborczymi.

Po wysłaniu kart wyborczych 385 przesyłek zostało zwróconych – w 43 przypadkach

dotyczyło to zmarłych, w 342 przypadkach osób, które zmieniły adres zamieszkania bez

podania nowego. Ponownie wysłano listy z kartami wyborczymi do 193 wyborców – do ich

miejsca pracy.

Komisja Wyborcza uwzględniła 61 głosów z datą stempla pocztowego po 25 listopada

2010 r., a które wpłynęły do dnia 7 grudnia 2010 r.

Komisja Wyborcza nie uwzględniła 21 głosów nadesłanych w kopertach

nieoryginalnych, tj. nieoznakowanych i nie dostarczonych przez Komisję Wyborczą, co

uniemożliwiło skontrolowanie, czy wyborca skorzystał z prawa do głosowania tylko jeden raz.

Ponadto Komisja Wyborcza nie uwzględniła 37 głosów wysłanych przez wyborców po

terminie, a które wpłynęły do Komisji w dniach dokonywania obliczeń wyników głosowania.

Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach do Centralnej Komisji wpłynęło w

przewidzianym terminie 9593 głosy, tj. ok. 67,65% ogólnej liczby uprawnionych według listy

wyborców (14180).

Wśród otrzymanych głosów było:

głosów ważnych - 9234

głosów nieważnych - 359

 

Przyczyną nieważności głosu, oprócz ww. przypadków skorzystania przy głosowaniu z

nieoryginalnych kopert, było umieszczenie w kopercie głosów oddanych na więcej niż jednej

karcie wyborczej, bądź na większą liczbę kandydatów na danej karcie wyborczej niż

przewidywały zasady głosowania.

 

Skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2011-2014
(w kolejności alfabetycznej):

ANDRZEJEWSKI LEON
ANTOSZEWSKI ANDRZEJ
ARODŹ HENRYK
BACHANEK TERESA
BANACHOWICZ ANDRZEJ
BARCIKOWSKA-KOTOWICZ MARIA
BARLIK MARCIN
BARLIK ROMAN
BARTNIK EWA
BILER PIOTR
BŁAŚ ADAM
BONENBERG WOJCIECH
BORECKI TOMASZ
BOROWIECKI RYSZARD
BRONK ANDRZEJ
BRUNARSKI LESŁAW
BRZEZIŃSKI JERZY MARIAN
BUDNIKOWSKI ADAM
BUDZYŃSKI WOJCIECH
BURCZYŃSKI TADEUSZ
CHMIELNIAK TADEUSZ
CHOCHOROWSKI JAN
CIBOROWSKI LEOPOLD
CIERNIEWSKI CZESŁAW
CZYŻEWSKI STEFAN
DOBEK ANDRZEJ
DOBRZAŃSKA ANNA
DOLA TADEUSZ
DOMAŃSKI CZESŁAW
DREWS MICHAŁ
DUBIŃSKI JÓZEF
DYJA HENRYK
EBERT JAN
FABISZEWSKI JERZY
FIEDOR BOGUSŁAW
FIGIEL TADEUSZ
FLAGA KAZIMIERZ
FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW
FORMICKI KRZYSZTOF
GACIONG ZBIGNIEW
GAJDA STANISŁAW
GAŁĄZKA ROBERT
GAWĘCKI JAN
GŁADYSZ ANDRZEJ
GONDEK ELŻBIETA
GORYNIA MARIAN
GÓRALCZYK PAWEŁ
GÓRALSKI WOJCIECH
GÓRECKI HENRYK
GÓRNIEWICZ LECH
GÓRSKA RENATA
GÓRSKA-SZAJEWSKA ALEKSANDRA
GÓRSKI ANDRZEJ
GÓRSKI JAN
GÓŹDŹ KRZYSZTOF
GZELL SŁAWOMIR
HEIM ANDRZEJ
HYCNER RYSZARD
IZDEBSKI HUBERT
JAJUGA KRZYSZTOF
JANKE WŁODZIMIERZ
JANKOWSKI ANDRZEJ TADEUSZ
JANKOWSKI JAN
JANOWSKI TOMASZ
JASICZAK JAN
JASIŃSKA ZOFIA
JAWOROWSKI KRZYSZTOF
JAŻDŻEWSKI KRZYSZTOF
JEZIORSKI LEOPOLD
JEŻOWIECKI JANUSZ
JÓŹWIAK JANINA
JUNG BOGUMIŁA
KACZOREK TADEUSZ
KACZOROWSKI JERZY
KAFARSKI PAWEŁ
KAWECKA-JASZCZ KALINA
KĘDZIELAWSKA GRAŻYNA
KISIELEWSKA DANUTA
KLAMKA JERZY
KLUCIŃSKI WŁODZIMIERZ
KŁOSIŃSKI KRZYSZTOF
KOKOT ZENON
KOLLEK WACŁAW
KOŁOTA EUGENIUSZ
KORONIAK HENRYK
KORPAL GRAŻYNA
KOSIKOWSKI CEZARY
KOSTRZEWA STANISŁAW
KOZIOŁKIEWICZ MARIA
KRAWCZYK MAREK
KRÓLIKOWSKI JAN
KRUCIŃSKA IZABELLA
KRYGOWSKI TADEUSZ MAREK
KRYZA RYSZARD
KRZAKOWSKI MACIEJ
KSIĄŻEK-CZERMIŃSKA MAŁGORZATA
KULAK TERESA
KULIG JAN
KURYŁOWICZ MAREK
KUSIEWICZ PIOTR
KUŚ JAN
KUŚ JAN
KWIATKOWSKI STEFAN MICHAŁ
KWIECIŃSKI ANDRZEJ
LATOS-GRAŻYŃSKI CYRYL LECHOSŁAW
LEGEŻYŃSKA ANNA
LEWIŃSKI ANDRZEJ
LICHTARSKI JAN
LIMON JANUSZ
LIPECKI JANUSZ
LIPKOWSKI JANUSZ
LIS JERZY
LISOWSKI ANDRZEJ STANISŁAW
LITWIŃCZUK ZYGMUNT
LORENC STANISŁAW
LUBELSKI TADEUSZ
LUBIŃSKI JAN
ŁUKASZEWICZ JERZY
MACKIEWICZ ANDRZEJ
MAKOWSKI ANDRZEJ
MAŁDYK PAWEŁ
MAŁKOWSKI PIOTR
MANEROWSKI JERZY
MAŃCZAK-WOHLFELD ELŻBIETA
MARCHELEK KRZYSZTOF
MARCINIEC BOGDAN
MASSEL STANISŁAW
MELOSIK ZBYSZKO
MICHALAK WOJCIECH
MIKULSKI KRZYSZTOF
MILEWSKI SŁAWOMIR
MOCEK ANDRZEJ
MYŚLIWIEC MICHAŁ
NAMIEŚNIK JACEK
NOGALSKI BOGDAN
NOSAL CZESŁAW
NOSZCZYK WOJCIECH
NYCZ RYSZARD
OLEŚ PIOTR
OPALA TOMASZ
OPOLSKI GRZEGORZ
OSIŃSKI WIESŁAW
OSTROWSKI JAN
OWSIAK STANISŁAW
PACHECKA JAN
PAJĄK ANDRZEJ
PAŁKO TADEUSZ
PAŚNICZEK JACEK
PAZDAN MAKSYMILIAN
PEJSAK ZYGMUNT
PIETSCH KAJA
POLANOWSKI ANTONI
POSERN-ZIELIŃSKI ALEKSANDER
PRAWELSKA-SKRZYPEK GRAŻYNA
PRĄDZYŃSKI WŁODZIMIERZ
PRUSZYŃSKI STEFAN
PRZESTALSKI STANISŁAW
PRZETAKIEWICZ WOJCIECH
PRZEWŁOCKA BARBARA
PRZYBYLSKA KRYSTYNA
PRZYBYŁA CZESŁAW
PUCHNOWSKI WŁODZIMIERZ LECH
RACHUBA ANDRZEJ
RADOMSKI WOJCIECH
ROMANOWSKA MARIA
RÓŻYCZKA MICHAŁ
RUDNICKA WIESŁAWA
RUTKOWSKI LESZEK
RUŻYŁŁO WITOLD
SALAMON MACIEJ
SIEMEK JAKUB
SŁAWIŃSKI ANDRZEJ
SRZEDNICKI ROMAN
STRENT ZYGMUNT RAFAŁ
STRZELCZYK JERZY
STUHR JERZY
SULIMA ROCH
SZALA JÓZEF
SZCZEPAŃSKI MAREK
SZCZERBOWSKI JAN
SZEFER PIOTR
SZLACHTA JÓZEF
SZLIFIRSKI KRZYSZTOF
SZOSTEK ANDRZEJ
SZUDY JÓZEF
SZULC TADEUSZ
SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA ZOFIA
ŚLIWERSKI BOGUSŁAW
ŚWITOŃSKI EUGENIUSZ
TADEUSIEWICZ RYSZARD
TARGOŃSKI ZDZISŁAW
TARLECKI ANDRZEJ
TENDERA MICHAŁ
THEISS WIESŁAW TOMASZ
TOMASZEWSKI MIECZYSŁAW
TROJANOWSKI TOMASZ
TWARDOWSKI TOMASZ
TYBURSKI WŁODZIMIERZ
TYLIKOWSKI ANDRZEJ
WALCZAK BOGDAN
WARMUZIŃSKI KRZYSZTOF
WERNIK ANDRZEJ
WĘGLARZ JAN
WĘGRZYN GRZEGORZ
WINNICKI TOMASZ
WIT ANDRZEJ
WNUK-LIPIŃSKI EDMUND
WOJTAK MARIA
WOJTASZCZYK KONSTANTY ADAM
WOJTYNA ANDRZEJ
WOJTYSZKO MACIEJ
WOŹNIAK JÓZEF
WOŹNIEWSKI MAREK
WRÓBEL JERZY
WYSOKIŃSKI KAROL
ZABEL MACIEJ
ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ
ZASADZIŃSKI JÓZEF
ZIELIŃSKI MACIEJ
ZIMAK RYSZARD
ZIÓŁKO JERZY
ZOLL ANDRZEJ
ŻUKOWSKI WALDEMAR

 

Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydaci w poszczególnych dziedzinach

i dyscyplinach otrzymali następującą liczbę głosów:

 

01.01 Nauki biologiczne – Biochemia

1 CIERNIEWSKI CZESŁAW 17

2 DUBIN ADAM 10

3 DUSZYŃSKI JERZY 14

 

01.02 Nauki biologiczne – Biofizyka

1 BARTOSZ GRZEGORZ 12

2 GRUSZECKI WIESŁAW 10

3 PRZESTALSKI STANISŁAW 16

 

01.03 Nauki biologiczne – Biologia

1 BARTNIK EWA 114

2 BILIŃSKA BARBARA 72

3 BOGUCKI ZDZISŁAW 29

4 DUSZYŃSKI JERZY 54

5 FAŁTYNOWICZ WIESŁAW 45

6 FILEK MARIA 18

7 GABRYŚ GRZEGORZ WOJCIECH 25

8 JAŻDŻEWSKI KRZYSZTOF 88

9 OKRASA STANISŁAW 28

10 RUDAWSKA MARIA 16

11 SKORUPSKA ANNA 35

12 SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA ZOFIA 77

13 TOMIAŁOJĆ LUDWIK 62

14 WEINER WANDA 41

15 WĘGRZYN GRZEGORZ 85

16 WOLSAN MIECZYSŁAW 30

17 WOŁOWSKI KONRAD 29

18 ŻABKA MAREK 24

 

01.04 Nauki biologiczne – Biotechnologia

1 DŁUGOŃSKI JERZY 2

2 DUBIN ADAM 7

3 JAKUBOWICZ TERESA 5

4 POLANOWSKI ANTONI 10

5 ZAKRZEWSKA-CZERWIŃSKA JOLANTA 6

 

01.05 Nauki biologiczne – Ekologia

1 FABISZEWSKI JERZY 40

2 JĘDRZEJEWSKA BOGUMIŁA 24

3 ŁAWRYNOWICZ MARIA 34

4 TURNAU KATARZYNA 28

5 ŻUKOWSKI WALDEMAR 50

 

01.06 Nauki biologiczne – Mikrobiologia

1 FIEDUREK JAN 4

2 RUDNICKA WIESŁAWA 14

 

02.01 Nauki chemiczne – Biochemia

1 NAWROT BARBARA 7

2 TWARDOWSKI TOMASZ 10

 

02. 02 Nauki chemiczne – Biotechnologia

1 MILEWSKI SŁAWOMIR 9

2 OŻYHAR ANDRZEJ 44

3 TURKIEWICZ MARIANNA 6

 

02.03 Nauki chemiczne – Chemia

1 ACHMATOWICZ OSMAN 95

2 ADAMIAK RYSZARD 59

3 BŁAŻEJOWSKI JERZY 94

4 BUSZEWSKI BOGUSŁAW 93

5 CHIBOWSKI STANISŁAW 44

6 CHOMA JERZY 27

7 DZIEMBAJ ROMAN 71

8 FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW 113

9 HANUZA JERZY 35

10 KAFARSKI PAWEŁ 103

11 KORONIAK HENRYK 125

12 KRYGOWSKI TADEUSZ MAREK 131

13 LATOS-GRAŻYŃSKI CYRYL LECHOSŁAW 111

14 LIPKOWSKI JANUSZ 132

15 ŁAPKOWSKI MIECZYSŁAW 41

16 ŁUKASZEWSKI ZENON 42

17 MARCINIEC BOGDAN 133

18 MLOSTOŃ GRZEGORZ 50

19 MORZYCKI JACEK 46

20 NAMIEŚNIK JACEK 108

21 PANETH PIOTR 56

22 STEC WOJCIECH 71

 

02.04 Nauki chemiczne - Technologia chemiczna

1 FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW 51

2 GALINA HENRYK 15

3 GÓRECKI HENRYK 45

4 MARCINIEC BOGDAN 15

5 VOELKEL ADAM 10

 

03.01 Nauki ekonomiczne – Ekonomia

1. BOCIAN ANDRZEJ 36

2 BUDNIKOWSKI ADAM 76

3. CZYŻEWSKI ANDRZEJ 55

4. DOMAŃSKI CZESŁAW 78

5. FAMULSKA TERESA 37

6. FIEDOR BOGUSŁAW 122

7. GORYNIA MARIAN 98

8. GOSPODAROWICZ ANDRZEJ 72

9. JAJUGA KRZYSZTOF 124

10. JÓŹWIAK JANINA 90

11. KĘDZIOR ZOFIA 59

12. KLANK LESZEK 31

13. KOT STANISŁAW 37

14. KRYŃSKA ELŻBIETA 69

15. MICHAŁEK JAN JAKUB 41

16. MIKLASZEWSKI STANISŁAW 44

17. NOGA MARIAN 74

18. OWSIAK STANISŁAW 112

19. PANEK EMIL 74

20. POCIECHA JÓZEF 49

21 RATAJCZAK MAREK 67

22. SKRZYPEK ELŻBIETA 47

23. SŁAWIŃSKI ANDRZEJ 104

24. SZEWCZUK ADAM 72

25 SZREDER MIROSŁAW 71

26. URBAN STANISŁAW 47

27. WIATRAK ANDRZEJ 40

28. WIŚNIEWSKI JERZY WITOLD 39

29. WOJTYNA ANDRZEJ 107

 

03.02 Nauki ekonomiczne - Nauki o zarządzaniu

1. BEDNARCZYK MAŁGORZATA 14

2 BOROWIECKI RYSZARD 50

3. GREGOR BOGDAN 23

4. HEJDUK IRENA 41

5. JANIKOWSKI RYSZARD 4

6. KASIEWICZ STANISŁAW 17

7. KISIELNICKI JERZY 39

8. KRUPSKI RAFAŁ 33

9. KRZAKIEWICZ KAZIMIERZ 31

10 LICHTARSKI JAN 58

11. MERCIK JACEK 10

12. MONKIEWICZ JAN 11

13. NOGALSKI BOGDAN 83

14. PASIECZNY LESZEK 17

15. POCZTOWSKI ALEKSY 19

16. ROMANOWSKA MARIA 63

17. STABRYŁA ADAM 21

18. STANKIEWICZ MAREK 24

19. SZYJEWSKI ZDZISŁAW 16

20. WIKTOR JAN 24

21 ZACHOROWSKA ALFREDA 7

22. ŻABIŃSKI LESZEK 38

 

03.03 Nauki ekonomiczne –Towaroznawstwo

1. ADAMCZYK WACŁAW 5

2 JASICZAK JAN 18

 

04.00 Nauki farmaceutyczne

1. KOKOT ZENON 49

2. PACHECKA JAN 71

3. PAŁKA JERZY 41

4. PLUTA JANUSZ 30

5. SAWICKI JÓZEF 24

6. SOLSKI JANUSZ 29

7. SZEFER PIOTR 43

8. ZGODA MARIAN MIKOŁAJ 21

 

05.01 Nauki fizyczne - Astronomia

1 JAROSZYŃSKI MICHAŁ 8

2 MICHAŁOWSKI TADEUSZ 3

3 RÓŻYCZKA MICHAŁ 20

 

05.02 Nauki fizyczne – Biofizyka

1 DOBEK ANDRZEJ 17

2 SARNA TADEUSZ 10

 

05.03 Nauki fizyczne – Fizyka

1. ARODŹ HENRYK 117

2 BAUMAN DANUTA 59

3. BIAŁKOWSKA HELENA 104

4. BUDZYŃSKI MIECZYSŁAW ZBYSŁAW 56

5. BUŁKA BOGDAN 86

6. GAŁĄZKA ROBERT 169

7. KISIELEWSKA DANUTA 123

8. KRÓLIKOWSKI JAN 109

9. MEISSNER KRZYSZTOF 91

10. NAKWASKI WŁODZIMIERZ 39

11. PARZYŃSKI RYSZARD 61

12. ROZMEJ PIOTR 39

13. RUDOWICZ CZESŁAW 27

14. RUEBENBAUER KRZYSZTOF 14

15. RZĄŻEWSKI KAZIMIERZ 93

16. SIENKIEWICZ JÓZEF EUGENIUSZ 40

17 SZNAJD GRAŻYNA 80

18. SZUDY JÓZEF 161

19. ŚLEBARSKI ANDRZEJ 77

20. WYSOKIŃSKI KAROL 149

21. ZUBEK MARIUSZ 14

 

05.04 Nauki fizyczne – Geofizyka

1 WERNIK ANDRZEJ 5

2 WNUK EDWIN 5

 

06.01 Nauki humanistyczne - Archeologia

1. CHOCHOROWSKI JAN 23

2. CZOPEK SYLWESTER 7

3. GAWLIKOWSKI MICHAŁ 13

4. PIEKALSKI JERZY 15

 

06.02 Nauki humanistyczne - Bibliologia

1. GONDEK ELŻBIETA 24

2. WOŹNICZKA-PARUZEL BRONISŁAWA 8

 

06.03 Nauki humanistyczne – Etnologia

1. BUCHOWSKI MICHAŁ 5

2. POSERN-ZIELIŃSKI ALEKSANDER 11

3. ROBOTYCKI CZESŁAW 1

 

06.04 Nauki humanistyczne – Filozofia

1. BUKSIŃSKI TADEUSZ 17

2. CHMIELEWSKI ADAM 18

3. DAROWSKI ROMAN 19

4 GADACZ TADEUSZ 12

 

5. GALEWICZ WŁODZIMIERZ 16

6. GROBLER ADAM 15

7. KAŁUSZYŃSKA ELŻBIETA 8

8. MALINOWSKI GRZEGORZ 15

9. MARKIEWICZ BARBARA 18

10. SADY WOJCIECH 8

11. SZOSTEK ANDRZEJ 38

12. TYBURSKI WŁODZIMIERZ 38

 

06.05 Nauki humanistyczne - Historia

1. BONUSIAK WŁODZIMIERZ 41

2. CABAN WIESŁAW 71

3. CETWIŃSKI MAREK 26

4. CHROBACZYŃSKI JACEK 38

5. DYBIEC JULIAN 48

6. DZIĘGIELEWSKI JAN 59

7. HAUZIŃSKI JERZY 41

8. KOFMAN JAN 31

9. KULAK TERESA 85

10. LEWANDOWSKI JAN 33

11. LICHOCKA HALINA 26

12. MIKULSKI KRZYSZTOF 104

13. RACHUBA ANDRZEJ 73

14. SALAMON MACIEJ 72

15. STEGNER TADEUSZ 46

16. STOBIECKI RAFAŁ 47

17. STRZELCZYK JERZY 145

18. TURKOWSKI ROMUALD 31

19. TYGIELSKI WOJCIECH 45

20. WŁODARCZYK EDWARD 42

21. WOLSZA TADEUSZ 41

22. ŻERELIK ROŚCISŁAW 40

 

06.06 Nauki humanistyczne – Historia sztuki

1. KNAPIŃSKI RYSZARD 7

2. LAMEŃSKI LECHOSŁAW 9

3. OSTROWSKI JAN 19

 

06.07 Nauki humanistyczne - Językoznawstwo

1. BARTOSZEWICZ IWONA 25

2. BOGACKI BOHDAN KRZYSZTOF 34

3. DACEWICZ LEONARDA 14

4. DAKOWSKA MARIA 20

5. DZIUBALSKA-KOŁACZYK KATARZYNA 28

6. GAJDA STANISŁAW 113

7. KĄTNY ANDRZEJ 27

8. LIPCZUK RYSZARD 12

9. MAŃCZAK-WOHLFELD ELŻBIETA 61

10. MARKOWSKI ANDRZEJ 58

11. MĘDELSKA-GUZ JOLANTA 8

12. PAWLAK NINA 13

13. STALMASZCZYK PIOTR 44

14. WALCZAK BOGDAN 98

15. WITOSZ BOŻENA 37

16. WOJTAK MARIA 63

 

06.08 Nauki humanistyczne – Kulturoznawstwo

1. GWÓŹDŹ ANDRZEJ 2

2. SULIMA ROCH 19

3. WILK EUGENIUSZ 8

 

06.09 Nauki humanistyczne – Literaturoznawstwo

1. BEZWIŃSKI ADAM 36

2. BYSTYDZIEŃSKA GRAŻYNA 32

3. DĄBROWSKI MIECZYSŁAW 27

4. DYBCIAK KRZYSZTOF 38

5. GAZDA GRZEGORZ 45

6. GOLEC JANUSZ 23

7. KLIMOWICZ TADEUSZ 48

8. KŁOSIŃSKI KRZYSZTOF 70

9. KSIĄŻEK-CZERMIŃSKA MAŁGORZATA 89

10. LEGEŻYŃSKA ANNA 76

11. MALINOWSKI WIESŁAW 27

12. MAZAN BOGDAN 24

13. MEJOR MAREK 24

14. MICHALAK-PIKULSKA BARBARA 22

15. NYCZ RYSZARD 147

16. OŁDAKOWSKA-KUFEL MIROSŁAWA 29

17. SULIMA ROCH 53

18. SUPA WANDA MARIANNA 10

19. ŚWIATŁOWSKA-PRĘDOTA IRENA 25

20. WILCZEK PIOTR 31

 

06.10 Nauki humanistyczne - Nauki o polityce

1. ANTOSZEWSKI ANDRZEJ 45

2. CHAŁUPCZAK HENRYK 10

3. FILIPOWICZ STANISŁAW 14

4. JAESCHKE ANDRZEJ 10

5. KOSESKI ADAM 14

6. PONCZEK EUGENIUSZ 4

7. WOJTASZCZYK KONSTANTY ADAM 45

8. WRZESIŃSKI WOJCIECH 16

 

06.11 Nauki humanistyczne - Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

1. GIZA-POLESZCZUK ANNA 0

2. PAŚNICZEK JACEK 8

 

06.12 Nauki humanistyczne - Nauki o sztuce

1. KLUSZCZYŃSKI RYSZARD 1

2. KRASIŃSKI EDWARD 10

3. LUBELSKI TADEUSZ 11

4. WOŹNA-STANKIEWICZ MAŁGORZATA 4

5. ŻERAŃSKA-KOMINEK SŁAWOMIRA 5

 

06.13 Nauki humanistyczne - Nauki o zarządzaniu

1. NOSAL CZESŁAW 4

2. PRAWELSKA-SKRZYPEK GRAŻYNA 5

 

06.14 Nauki humanistyczne – Pedagogika

1. BOGAJ ANDRZEJ 8

2. CHAŁAS KRYSTYNA 11

3. CZEREPANIAK-WALCZAK MARIA 18

4. FERENZ KRYSTYNA 11

5. GÓRNIEWICZ JÓZEF 18

6. GUZ SABINA 14

7. JASIŃSKI ZENON 24

8. KWIATKOWSKI STEFAN MICHAŁ 33

9. KWIECIŃSKI ZBIGNIEW 29

10. MARYNOWICZ-HETKA EWA 14

11. MELOSIK ZBYSZKO 32

12. OSTROWSKA URSZULA 12

13. PIWOWARSKI RAFAŁ 11

14. RADZIEWICZ-WINNICKI ANDRZEJ 29

15. SZKUDLAREK TOMASZ GRZEGORZ 18

16. SZULAKIEWICZ WŁADYSŁAWA 17

17. SZYMAŃSKI MIROSŁAW JÓZEF 27

18. ŚLIWERSKI BOGUSŁAW 32

19. THEISS WIESŁAW TOMASZ 33

20. WALASEK STEFANIA 13

 

06.15 Nauki humanistyczne - Psychologia

1. BAŃKA AUGUSTYN 15

2. BIELA ADAM 16

3. BRZEZIŃSKI JERZY MARIAN 46

4. KACZMAREK BOŻYDAR 8

5. NOSAL CZESŁAW 30

6. OLEŚ PIOTR 35

7. PĄCHALSKA MARIA 9

8. PLOPA MIECZYSŁAW 18

9. SZMAJKE ANDRZEJ 11

10. ZAWADZKI BOGDAN 26

 

06.16 Nauki humanistyczne – Religioznawstwo

1. BOROWIK IRENA 5

2. BRONK ANDRZEJ 5

 

06.17 Nauki humanistyczne – Socjologia

1. DOMAŃSKI HENRYK 22

2. DYCZEWSKI LEON 20

3. GOLKA MARIAN 10

4. GORLACH KRZYSZTOF 15

5. JAŁOWIECKI BOHDAN 7

6. KALETA ANDRZEJ 3

7. MALIKOWSKI MARIAN 3

8. MARODY MIROSŁAWA 21

9. SADOWSKI ANDRZEJ 12

10. SZCZEPAŃSKI MAREK 24

11. TARKOWSKA ELŻBIETA 18

12 WALCZAK-DURAJ DANUTA 15

13. WNUK-LIPIŃSKI EDMUND 25

 

07.01 Nauki leśne – Drzewnictwo

1. NICEWICZ DANUTA 6

2. PRĄDZYŃSKI WŁODZIMIERZ 13

 

07.02 Nauki leśne - Leśnictwo

1. BORECKI TOMASZ 31

2. PRZYBYLSKA KRYSTYNA 45

3. SIEROTA ZBIGNIEW 27

 

08.01 Nauki matematyczne - Informatyka

1. IDZIAK PAWEŁ 10

2. TARLECKI ANDRZEJ 17

 

08.02 Nauki matematyczne – Matematyka

1. BANASZCZYK WOJCIECH 26

2. BARON KAROL 47

3. BILER PIOTR CEZARY 99

4. BYCZKOWSKI TOMASZ 44

5. FIGIEL TADEUSZ 72

6. GÓRNIEWICZ LECH 72

7. KACZOROWSKI JERZY 95

8. KOMOROWSKI TOMASZ 31

9. SRZEDNICKI ROMAN 82

10. SZAFRANIEC ZBIGNIEW 34

11. SZWARC RYSZARD 30

12. ŚWIĄTEK GRZEGORZ 28

13. TORUŃCZYK HENRYK 70

14. TRALLE ALEKSY 27

15. WOŹNIAK MARIUSZ 16

16. ZAGRODNY DARIUSZ 16

 

09.01 Nauki medyczne - Biologia medyczna

1. BRZOZOWSKI TOMASZ 56

2. CZUCZWAR STANISŁAW JERZY 59

3. DZIADEK JAROSŁAW 23

4. DZIERŻANOWSKA DANUTA 61

5. GÓRSKI ANDRZEJ 63

6. JAWORSKI ADAM 32

7. KAMIŃSKI MARCIN 52

8. LASZCZYŃSKA MARIA 20

9. LIMON JANUSZ 73

10. LUBIŃSKI JAN 72

11. OLCZYK KRYSTYNA 28

12. PARADOWSKI MAREK 37

13. PRZEWŁOCKA BARBARA 66

14. SADOWSKI JANUSZ 41

15. TORLIŃSKI LECH 41

16. WATAŁA CEZARY 23

17. ZABEL MACIEJ 67

18. ZAWILSKA JOLANTA 30

 

09.02 Nauki medyczne - Medycyna

1. ADAMSKI ZYGMUNT 137

2. BARCIKOWSKA-KOTOWICZ MARIA 163

3. BOLANOWSKI MAREK 97

4. BROCKI MARIAN 134

5. DOBRZAŃSKA ANNA 159

6. DREWS MICHAŁ 260

7. DRYGAS WOJCIECH 127

8. DYSZKIEWICZ WOJCIECH 98

9. FRIEDMAN ANDRZEJ 85

10. GACIONG ZBIGNIEW 254

11. GĄSIOR ZBIGNIEW 143

12. GŁADYSZ ANDRZEJ 176

13. GÓRSKI JACEK 112

14. GÓRSKI JAN 168

15. GRZESZCZAK WŁADYSŁAW 154

16. JAKUBOWSKI WIESŁAW 143

17. JAREMA MAREK 145

18. JURKIEWICZ DARIUSZ 116

19. JUTEL MAREK 67

20. KAMIŃSKI MARCIN 157

21. KAWECKA-JASZCZ KALINA 188

22. KIEJNA ANDRZEJ 87

23. KOPKA LECH 80

24. KRAWCZYK MAREK 284

25. KRÓLICKI LESZEK 150

26. KRZAKOWSKI MACIEJ 207

27. KULIG JAN 207

28. KUŚ JAN 198

29. KWIECIŃSKI HUBERT 140

30 LEWIŃSKI ANDRZEJ 211

31. LIBERSKI PAWEŁ 142

32. MACKIEWICZ ANDRZEJ 188

33. MACKIEWICZ ZYGMUNT 159

34. MALESZKA ROMUALD 100

35. MAŁDYK PAWEŁ 190

36. MAŁKOWSKI PIOTR 59

37. MARCINKIEWICZ JANUSZ 109

38. MARLICZ KRZYSZTOF 149

39. MYŚLIWIEC MICHAŁ 225

40. NOSZCZYK WOJCIECH 350

41. OPOLSKI GRZEGORZ 230

42. RUTKOWSKI BOLESŁAW 152

43. RUŻYŁŁO WITOLD 335

44. SMOLEWSKI PIOTR 92

45. TENDERA MICHAŁ 233

46. TROJANOWSKI TOMASZ 253

47. WOŹNIAK WOJCIECH 126

 

09.03 Nauki medyczne – Stomatologia

1. BACHANEK TERESA 42

2. GÓRSKA RENATA 21

3. KRZYMAŃSKI GRZEGORZ 11

4. SHAW HONORATA 15

5. WŁODARKIEWICZ ADAM 5

6. ZIĘTEK MAREK 21

 

10.00 Nauki o kulturze fizycznej

1. KOSZCZYC TADEUSZ 26

2. LANGFORT JÓZEF 19

3. OSIŃSKI WIESŁAW 51

4. SOZAŃSKI HENRYK 22

5. TYKA ALEKSANDER 22

6. WIT ANDRZEJ 37

7. WOŹNIEWSKI MAREK 37

11.00 Nauki o zdrowiu

1. BIEŃ BARBARA 16

2. GŁUSZEK STANISŁAW 7

3. MAŁKOWSKI PIOTR 20

4. OPALA TOMASZ 17

5. PAJĄK ANDRZEJ 18

6. SAMOCHOWIEC JERZY 11

7. STUDNIAREK MICHAŁ 10

 

12.01 Nauki o Ziemi - Geofizyka

1. GAWIN ADAM 3

2. PIETSCH KAJA 36

 

12.02 Nauki o Ziemi – Geografia

1. ANDRZEJEWSKI LEON 43

2. DŁUGOSZ ZBIGNIEW 15

3. JANKOWSKI ANDRZEJ TADEUSZ 58

4. LISOWSKI ANDRZEJ STANISŁAW 40

5. MAIK WIESŁAW 32

6. MICHALCZYK ZDZISŁAW 31

7. MUSIELAK STANISŁAW 25

 

12.03 Nauki o Ziemi – Geologia

1. JAWOROWSKI KRZYSZTOF 54

2. KRYZA RYSZARD 36

3. LORENC STANISŁAW 52

4. MARKS LESZEK 36

5. RACKI GRZEGORZ 24

12.04 Nauki o Ziemi – Oceanologia

1. MASSEL STANISŁAW 13

2. ŻMIJEWSKA MARIA 5

 

13.01 Nauki prawne - Nauki o administracji

1. BŁAŚ ADAM 33

2. GOMUŁOWICZ ANDRZEJ 20

3. IZDEBSKI HUBERT 28

 

12.02 Nauki prawne - Prawo

1. CZAPLIŃSKI WŁADYSŁAW 42

2. DE ANKERBURG WAGNER BARBARA 26

3. GOMUŁOWICZ ANDRZEJ 43

4. IZDEBSKI HUBERT 67

5. KMIECIAK ZBIGNIEW 29

6. KOSIKOWSKI CEZARY 68

7. KOŚĆ ANTONI 29

8. KRUK-JAROSZ MARIA 37

9. KURYŁOWICZ MAREK 64

10. NAPIERAŁA JACEK 28

11. PAZDAN MAKSYMILIAN 79

12. SITEK BRONISŁAW 20

13. TRZCIŃSKI JANUSZ 62

14. WIERZBOWSKI MAREK 51

15. ZABŁOCKI JAN 37

16. ZAJADŁO JERZY 32

17. ZIELIŃSKI MACIEJ 65

18. ZOLL ANDRZEJ 87

 

13.03 Nauki prawne - Prawo kanoniczne

1. GÓRALSKI WOJCIECH 50

2. PAŹDZIOR STANISŁAW 14

 

14.01 Nauki rolnicze – Agronomia

1. ANIOŁ ANDRZEJ 60

2. BUDZYŃSKI WOJCIECH 143

3. JASIŃSKA ZOFIA 91

4. KALEMBASA STANISŁAW 63

5. KOWALCZYK KRZYSZTOF 46

6. KUŚ JAN 84

7. ŁABĘTOWICZ JAN 82

8. ŁABZA TEOFIL 74

9. MOCEK ANDRZEJ 120

10. PARYLAK DANUTA 78

11. PRUSZYŃSKI STEFAN 87

12. SKINDER ZBIGNIEW 65

 

14.02 Nauki rolnicze – Biotechnologia

1. TARGOŃSKI ZDZISŁAW 18

2. WOJTATOWICZ MARIA 6

 

14.03 Nauki rolnicze - Inżynieria rolnicza

1. CHOCHOWSKI ANDRZEJ 17

2. DAWIDOWSKI JAN BRONISŁAW 14

3. KOWALSKI JÓZEF 27

4. KRYSZTOFIAK ADAM 10

5. KWIECIŃSKI ANDRZEJ 35

6. RAWA TADEUSZ 19

7. SZLACHTA JÓZEF 33

 

14.04 Nauki rolnicze - Kształtowanie środowiska

1. BIELIŃSKA ELŻBIETA 11

2. FILIPEK TADEUSZ 14

3. JANKOWIAK JANUSZ 9

4. KOC JÓZEF 19

5. KOSTRZEWA STANISŁAW 67

6. MALISZEWSKA-KORDYBACH BARBARA 5

7. NOWAK ANDRZEJ 14

8. PRZYBYŁA CZESŁAW 40

14.05 Nauki rolnicze – Ogrodnictwo

1. KOŁOTA EUGENIUSZ 75

2. LIPECKI JANUSZ 87

3. ORLIKOWSKA TERESA 28

 

14.06 Nauki rolnicze - Rybactwo

1. FORMICKI KRZYSZTOF 39

2. POPEK WŁODZIMIERZ 7

3. SZCZERBOWSKI JAN 34

 

14.07 Nauki rolnicze - Technologia żywności i żywienia

1. BARANIAK BARBARA 11

2. BEDNARSKI WŁODZIMIERZ 29

3. GAWĘCKI JAN 37

4. GRONOWSKA-SENGER ANNA 10

5. KOPEĆ WIESŁAW 2

6. LACHOWICZ KAZIMIERZ 1

7. LENART ANDRZEJ 19

8. PISKUŁA MARIUSZ KONRAD 7

9. TARGOŃSKI ZDZISŁAW 3

10. TUSZYŃSKI TADEUSZ 4

 

14.08 Nauki rolnicze – Zootechnika

1. HERBUT EUGENIUSZ 42

2. JANKOWSKI JAN 80

3. KOZIEC KRYSTYNA 26

4. LITWIŃCZUK ZYGMUNT 76

5. NIEMIEC JAN 24

6. SKOMIAŁ JACEK 43

7. SOCHA STANISŁAW 17

8. SZULC TADEUSZ 80

9. SZWACZKOWSKI TOMASZ 30

10. WÓJCIK JERZY 13

11. ZDUŃCZYK ZENON 15

12. ZWIERZCHOWSKI LECH 27

 

15.01 Nauki techniczne - Architektura i urbanistyka

1. BONENBERG WOJCIECH 47

2. GZELL SŁAWOMIR 44

3. LISIK ADAM 19

 

15.02 Nauki techniczne - Automatyka i robotyka

1. KACPRZYK JANUSZ 21

2. KACZOREK TADEUSZ 51

3. KLAMKA JERZY 58

4. KORBICZ JÓZEF 37

5. KOŚCIELNY MACIEJ 12

6. KOWALCZUK ZDZISŁAW 7

7. TADEUSIEWICZ RYSZARD 39

 

15.03 Nauki techniczne - Biocybernetyka i inż. biomedyczna

1. NOWAKOWSKI ANTONI 1

2. PAŁKO TADEUSZ 22

15.04 Nauki techniczne – Biotechnologia

1. KOZIOŁKIEWICZ MARIA 7

2. LEDAKOWICZ STANISŁAW 2

 

15.05 Nauki techniczne - Budowa i eksploatacja maszyn

1. CHMIELNIAK TADEUSZ 40

2. DUDEK DIONIZY 40

3. GAWLIK JÓZEF 67

4. GNUTEK ZBIGNIEW 24

5. KACALAK WOJCIECH 55

6. KAŁDOŃSKI TADEUSZ 17

7. KOLLEK WACŁAW 80

8. KOZACZKA EUGENIUSZ 15

9. KUJAWIŃSKA MAŁGORZATA 20

10. MARCHELEK KRZYSZTOF 92

11. MARKOWSKI TADEUSZ 21

12. MIKIELEWICZ JAROSŁAW 59

13. PIASECZNY LESZEK 35

14. SZALA JÓZEF 76

15. WALICKI EDWARD 13

16. WOLAŃSKI PIOTR 36

17. WRÓBEL JERZY 96

18. ZIĘBIK ANDRZEJ 17

 

15.06 Nauki techniczne - Budownictwo

1. BRUNARSKI LESŁAW 66

2. FLAGA KAZIMIERZ 78

3. GARSTECKI ANDRZEJ 30

4. KASPROWICZ TADEUSZ 14

5. KUBIK JAN 15

6. ŁAPKO ANDRZEJ 18

7. MADRYAS CEZARY 41

8. RADOMSKI WOJCIECH 72

9. ZADROGA BOHDAN 21

10. ZIÓŁKO JERZY 52

 

15.07 Nauki techniczne - Elektronika

1. DOBRUCKI ANDRZEJ 7

2. EBERT JAN 44

3. GOLONKA LESZEK 13

4. JANKE WŁODZIMIERZ 30

5. KOZACZKA EUGENIUSZ 5

6. MATERKA ANDRZEJ 11

7. MROCZKA JANUSZ 13

8. PIOTROWSKA ANNA 11

9. PISARKIEWICZ TADEUSZ 8

10 ROGALSKI ANTONI 23

11. RUTKOWSKI JERZY 9

 

15.08 Nauki techniczne - Elektrotechnika

1. BARLIK ROMAN 46

2. GAJDA JANUSZ 7

3. GLINKA TADEUSZ 41

4. HARTMAN MAREK 12

5. KACZOREK TADEUSZ 28

6. KLUSZCZYŃSKI KRZYSZTOF 15

7. MIEDZIŃSKI BOGDAN 19

8. SKUBIS TADEUSZ 22

9. SOBCZYK TADEUSZ 11

10. ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ 46

15.09 Nauki techniczne – Energetyka

1. CHMIELNIAK TADEUSZ 19

2. LEWANDOWSKI JANUSZ 13

 

15.10 Nauki techniczne - Geodezja i kartografia

1. BARLIK MARCIN 29

2. CACOŃ STEFAN 20

3. FELSKI ANDRZEJ 15

4. HYCNER RYSZARD 22

5. SANECKI JÓZEF 8

6. ŹRÓBEK RYSZARD 12

 

15.11 Nauki techniczne - Górnictwo i geologia inżynierska

1. DUBIŃSKI JÓZEF 64

2. KONOPKO WŁADYSŁAW 22

3. SIEMEK JAKUB 55

 

15.12 Nauki techniczne - Informatyka

1. CHUDY MARIAN 7

2. GRZECH ADAM 13

3. KACPRZYK JANUSZ 15

4. KACZOREK TADEUSZ 13

5. KOSIŃSKI WITOLD 3

6. KOZIELSKI STANISŁAW 10

7. RUTKOWSKI LESZEK 26

8. SANKOWSKI DOMINIK 12

9. TADEUSIEWICZ RYSZARD 20

10. WĘGLARZ JAN 29

11. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF 15

 

15.13 Nauki techniczne - Inżynieria chemiczna

1. BAŁDYGA JERZY 13

2. HEIM ANDRZEJ 25

3. JARZĘBSKI ANDRZEJ 12

4. JAWORSKI ZDZISŁAW 8

5. LEDAKOWICZ STANISŁAW 12

6. NOWORYTA ANDRZEJ 7

7. PETRUS ROMAN 5

8. WARMUZIŃSKI KRZYSZTOF 28

 

15.14 Nauki techniczne - Inżynieria materiałowa

1. JEZIORSKI LEOPOLD 64

2. PRZETAKIEWICZ WOJCIECH 79

3. RASZEWSKI ZBIGNIEW 22

 

15.15 Nauki techniczne - Inżynieria środowiska

1. BIEŃ JANUARY 15

2. BODZEK MICHAŁ 15

3. BUSZEWSKI BOGUSŁAW 1

4. DZIENIS LECH 6

5. JEŻOWIECKI JANUSZ 27

6. KINDLER JANUSZ 27

7. SAWICKI JERZY 7

8. SZCZECHOWIAK EDWARD 17

9. SZYMKIEWICZ ROMUALD 19

10. WINNICKI TOMASZ 38

 

15.16 Nauki techniczne – Mechanika

1. ARCZEWSKI KRZYSZTOF 8

2. BĘDZIŃSKI ROMUALD 14

3. BURCZYŃSKI TADEUSZ 28

4. GARSTECKI ANDRZEJ 21

5. GOSIEWSKI ZDZISŁAW 5

6. JESIONEK KRZYSZTOF 2

7. KAWECKI JANUSZ 19

8. KOCAŃDA ANDRZEJ 20

9. KOLLEK WACŁAW 15

10. MIKIELEWICZ JAROSŁAW 17

11. NEIMITZ ANDRZEJ 20

12. NIEZGODA TADEUSZ 16

13. SOBCZYK KAZIMIERZ 23

14. STACHOWICZ FELIKS 7

15. ŚWITOŃSKI EUGENIUSZ 53

16. TYLIKOWSKI ANDRZEJ 47

 

15.17 Nauki techniczne - Metalurgia

1. DYJA HENRYK 34

2. GROSMAN FRANCISZEK 23

3. ZASADZIŃSKI JÓZEF 46

 

15.18 Nauki techniczne - Technologia chemiczna

1. CYBULSKI JACEK 2

2. DAROWICKI KAZIMIERZ 6

3. FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW 7

4. GÓRECKI HENRYK 15

5. LIS JERZY 25

6. MORAWSKI ANTONI WALDEMAR 14

 

15.19 Nauki techniczne – Telekomunikacja

1. SMÓLSKI BOGUSŁAW LUDWIK 8

2. WIERZBICKI ANDRZEJ PIOTR 8

3. WOŹNIAK JÓZEF 16

 

15.20 Nauki techniczne - Transport

1. MANEROWSKI JERZY 22

2. RUDNICKI ANDRZEJ 9

 

15.21 Nauki techniczne - Włókiennictwo

1. KOZŁOWSKI RYSZARD 6

2. KRUCIŃSKA IZABELLA 11

 

16.00 Nauki teologiczne

1. DOLA TADEUSZ 87

2. GÓRALCZYK PAWEŁ 88

3. GÓŹDŻ KRZYSZTOF 97

4. JUROS HELMUT 47

5. MACIUSZKO JANUSZ TADEUSZ 19

 

17.00 Nauki weterynaryjne

1. JANOWSKI TOMASZ 81

2. KLUCIŃSKI WŁODZIMIERZ 65

3. MADEJ JANUSZ 45

4. PEJSAK ZYGMUNT 90

5. WERNICKI ANDRZEJ 41

 

18.00 Nauki wojskowe

1. CIBOROWSKI LEOPOLD 33

2. MAKOWSKI ANDRZEJ 29

3. MICHALAK WOJCIECH 29

4. WRÓBLEWSKI RYSZARD 26

 

19.00 Sztuki filmowe

1. CZYŻEWSKI STEFAN 10

2. GRZEGORZEK MARIUSZ 4

3. KĘDZIELAWSKA GRAŻYNA 11

4. ŁUKASZEWICZ JERZY 13

 

20.01 Sztuki muzyczne - Dyrygentura

1. BŁOŃSKI BENEDYKT 5

2. KURCZ JERZY 12

3. STANECKI JANUSZ 4

4. TOMASZEK-PLEWA HELENA 4

5. ZIMAK RYSZARD 28

 

20.02 Sztuki muzyczne - Instrumentalistyka

1. KĘDRACKI LESZEK 4

2. PICHURA JOACHIM 39

3. PUCHNOWSKI WŁODZIMIERZ LECH 52

4. SEMENIUK-PODRAZA MIROSŁAWA 8

5. STRAHL TOMASZ 16

6. SULIKOWSKI JERZY 14

7. ZALESKI PIOTR 4

 

20.03 Sztuki muzyczne - Kompozycja i teoria muzyki

1. LASOŃ ALEKSANDER 8

2. TOMASZEWSKI MIECZYSŁAW 17

 

20.04 Sztuki muzyczne - Reżyseria dźwięku

1. SZLIFIRSKI KRZYSZTOF 6

2. ŻARNECKI MICHAŁ 2

 

20.05 Sztuki muzyczne – Wokalistyka

1. BALLARIN JAN 10

2. KUSIEWICZ PIOTR 25

 

21.01 Sztuki plastyczne - Sztuki piękne

1. BANACHOWICZ ANDRZEJ 87

2. KLIŚ MICHAŁ 46

3. MAZUREK GRZEGORZ 9

4. MISZKIN TERESA 26

5. PAWŁOWSKI MIROSŁAW 21

6. STRENT ZYGMUNT RAFAŁ 107

7. TABISZ STANISŁAW 37

 

21.02 Sztuki plastyczne - Sztuki użytkowe

1. DAJEWSKA MAŁGORZATA 11

2. JUNG BOGUMIŁA 18

3. KUTERMAK-MADEJ EWA 4

4. NUCKOWSKI JAN 14

5. PNIEWSKI ANDRZEJ 7

 

21.03 Sztuki plastyczne – Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

1. KORPAL GRAŻYNA 14

2. ROUBA BOGUMIŁA 4

 

22.00 Sztuki teatralne

1. GÓRSKA-SZAJEWSKA ALEKSANDRA 24

2. RADOMSKI JACEK 21

3. STUHR JERZY 25

4. WOJTYSZKO MACIEJ 23

 

Po obliczeniu liczby głosów oddanych na każdego z kandydatów okazało się, że w 5

dyscyplinach więcej niż jeden kandydat uzyskał taką samą i taką liczbę głosów, która

upoważnia do umieszczenia kandydata na liście wybranych członków Centralnej Komisji.

Zgodnie z zasadami wyborów, w takich sytuacjach zarządzono losowanie, którego wyniki

były następujące:

1. w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie inżynieria środowiska - . gdzie wybiera się

2 członków, wybrano bezpośrednio 1 członka, zaś do miejsca drugiego pretendowali:

prof. Janusz Kindler i prof. Janusz Jeżowiecki którzy uzyskali po 27 głosów. W wyniku

losowania w skład Centralnej Komisji wszedł prof. Janusz Jeżowiecki.

2. w dziedzinie Nauk Fizycznych w dyscyplinie geofizyka – wybiera się 1 członka. Do

tego miejsca pretendowali z jednakową liczbą głosów: prof. Andrzej Wernik i prof.

Edwin Wnuk. W wyniku losowania w skład Centralnej Komisji wszedł prof. Andrzej

Wernik.

3. w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie ekologia – gdzie wybiera się 3 członków,

wybrano bezpośrednio 2 członków, zaś do 3 miejsca pretendowali: prof. Leszek Marks

i prof. Ryszard Kryza. W wyniku losowania w skład Centralnej Komisji wszedł prof.

Ryszard Kryza.

4. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo – wybiera się 1

członka. Do tego miejsca pretendowali z jednakową liczbą głosów: prof. Irena Borowik

33

i prof. Andrzej Bronk. W wyniku losowania w skład Centralnej Komisji wszedł prof.

Andrzej Bronk.

5. w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna – gdzie wybiera się 20

członków, wybrano bezpośrednio 19 członków, zaś do miejsca 20 pretendowali z

jednakową liczbą głosów : prof. Anna Dobrzańska i prof. Zygmunt Mackiewicz. W

wyniku losowania w skład Centralnej Komisji weszła prof. Anna Dobrzańska.

6. w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia – gdzie wybiera się 2

członków, wybrano bezpośrednio 1 członka. Do miejsca 2 pretendowali z jednakową

liczbą głosów: prof. Renata Górska i prof. Marek Ziętek. W wyniku losowania w skład

Centralnej Komisji weszła prof. Renata Górska.

Komisja Wyborcza postanowiła, że w sytuacji, gdy 1 osoba kandydowała w więcej niż

jednej dyscyplinie i uzyskała w więcej niż 1 dyscyplinie liczbę głosów wystarczającą do

wyboru, uznaje się, że tę osobę wybrano z listy, na której uzyskała proporcjonalnie większe

poparcie ( stosunek liczby uzyskanych głosów do sumy głosów oddanych na wszystkich

kandydatów z tej listy).

W tej sytuacji stwierdza się, że:

1. prof. Hubert Izdebski, który uzyskał wystarczającą do wyboru liczbę głosów

w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinach: nauki o administracji i prawo, został

wybrany w dyscyplinie nauki o administracji. W tej sytuacji w dyscyplinie prawo – jako

piąty przedstawiciel – wchodzi prof. Marek Kuryłowicz.

2. prof. Zbigniew Florjańczyk który uzyskał wystarczającą do wyboru liczbę głosów

w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinach: chemia i technologia chemiczna,

został wybrany w dyscyplinie technologia chemiczna. W tej sytuacji w dyscyplinie

chemia – jako siódmy przedstawiciel – wchodzi prof. Paweł Kafarski.

 

Po uwzględnieniu ww. okoliczności Komisja Wyborcza stwierdza, że w skład

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2011-2014 wybrani zostali

(w kolejności alfabetycznej):

1. ANDRZEJEWSKI LEON

2. ANTOSZEWSKI ANDRZEJ

3. ARODŹ HENRYK

4. BACHANEK TERESA

5. BANACHOWICZ ANDRZEJ

6. BARCIKOWSKA-KOTOWICZ MARIA

7. BARLIK MARCIN

8. BARLIK ROMAN

9. BARTNIK EWA

10. BILER PIOTR

11. BŁAŚ ADAM

12. BONENBERG WOJCIECH

13. BORECKI TOMASZ

14. BOROWIECKI RYSZARD

15. BRONK ANDRZEJ

16. BRUNARSKI LESŁAW

17. BRZEZIŃSKI JERZY MARIAN

18. BUDNIKOWSKI ADAM

19. BUDZYŃSKI WOJCIECH

20. BURCZYŃSKI TADEUSZ

21. CHMIELNIAK TADEUSZ

22. CHOCHOROWSKI JAN

23. CIBOROWSKI LEOPOLD

24. CIERNIEWSKI CZESŁAW

25. CZYŻEWSKI STEFAN

26. DOBEK ANDRZEJ

27. DOBRZAŃSKA ANNA

28. DOLA TADEUSZ

29. DOMAŃSKI CZESŁAW

30. DREWS MICHAŁ

31. DUBIŃSKI JÓZEF

32. DYJA HENRYK

33. EBERT JAN

34. FABISZEWSKI JERZY

35. FIEDOR BOGUSŁAW

36. FIGIEL TADEUSZ

37. FLAGA KAZIMIERZ

38. FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW

39. FORMICKI KRZYSZTOF

40. GACIONG ZBIGNIEW

41. GAJDA STANISŁAW

42. GAŁĄZKA ROBERT

43. GAWĘCKI JAN

44. GŁADYSZ ANDRZEJ

45. GONDEK ELŻBIETA

46. GORYNIA MARIAN

47. GÓRALCZYK PAWEŁ

48. GÓRALSKI WOJCIECH

49. GÓRECKI HENRYK

50. GÓRNIEWICZ LECH

51. GÓRSKA RENATA

52. GÓRSKA-SZAJEWSKA ALEKSANDRA

53. GÓRSKI ANDRZEJ

54. GÓRSKI JAN

55. GÓŹDŹ KRZYSZTOF

56. GZELL SŁAWOMIR

57. HEIM ANDRZEJ

58. HYCNER RYSZARD

59. IZDEBSKI HUBERT

60. JAJUGA KRZYSZTOF

61. JANKE WŁODZIMIERZ

62. JANKOWSKI ANDRZEJ TADEUSZ

63. JANKOWSKI JAN

64. JANOWSKI TOMASZ

65. JASICZAK JAN

66. JASIŃSKA ZOFIA

67. JAWOROWSKI KRZYSZTOF

68. JAŻDŻEWSKI KRZYSZTOF

69. JEZIORSKI LEOPOLD

70. JEŻOWIECKI JANUSZ

71. JÓŹWIAK JANINA

72. JUNG BOGUMIŁA

73. KACZOREK TADEUSZ

74. KACZOROWSKI JERZY

75. KAFARSKI PAWEŁ

76. KAWECKA-JASZCZ KALINA

77. KĘDZIELAWSKA GRAŻYNA

78. KISIELEWSKA DANUTA

79. KLAMKA JERZY

80. KLUCIŃSKI WŁODZIMIERZ

81. KŁOSIŃSKI KRZYSZTOF

82. KOKOT ZENON

83. KOLLEK WACŁAW

84. KOŁOTA EUGENIUSZ

85. KORONIAK HENRYK

86. KORPAL GRAŻYNA

87. KOSIKOWSKI CEZARY

88. KOSTRZEWA STANISŁAW

89. KOZIOŁKIEWICZ MARIA

90. KRAWCZYK MAREK

91. KRÓLIKOWSKI JAN

92. KRUCIŃSKA IZABELLA

93. KRYGOWSKI TADEUSZ MAREK

94. KRYZA RYSZARD

95. KRZAKOWSKI MACIEJ

96. KSIĄŻEK-CZERMIŃSKA MAŁGORZATA

97. KULAK TERESA

98. KULIG JAN

99. KURYŁOWICZ MAREK

100. KUSIEWICZ PIOTR

101. KUŚ JAN

102. KUŚ JAN

103. KWIATKOWSKI STEFAN MICHAŁ

104. KWIECIŃSKI ANDRZEJ

105. LATOS-GRAŻYŃSKI CYRYL LECHOSŁAW

106. LEGEŻYŃSKA ANNA

107. LEWIŃSKI ANDRZEJ

108. LICHTARSKI JAN

109. LIMON JANUSZ

110. LIPECKI JANUSZ

111. LIPKOWSKI JANUSZ

112. LIS JERZY

113. LISOWSKI ANDRZEJ STANISŁAW

114. LITWIŃCZUK ZYGMUNT

115. LORENC STANISŁAW

116. LUBELSKI TADEUSZ

117. LUBIŃSKI JAN

118. ŁUKASZEWICZ JERZY

119. MACKIEWICZ ANDRZEJ

120. MAKOWSKI ANDRZEJ

121. MAŁDYK PAWEŁ

122. MAŁKOWSKI PIOTR

123. MANEROWSKI JERZY

124. MAŃCZAK-WOHLFELD ELŻBIETA

125. MARCHELEK KRZYSZTOF

126. MARCINIEC BOGDAN

127. MASSEL STANISŁAW

128. MELOSIK ZBYSZKO

129. MICHALAK WOJCIECH

130. MIKULSKI KRZYSZTOF

131. MILEWSKI SŁAWOMIR

132. MOCEK ANDRZEJ

133. MYŚLIWIEC MICHAŁ

134. NAMIEŚNIK JACEK

135. NOGALSKI BOGDAN

136. NOSAL CZESŁAW

137. NOSZCZYK WOJCIECH

138. NYCZ RYSZARD

139. OLEŚ PIOTR

140. OPALA TOMASZ

141. OPOLSKI GRZEGORZ

142. OSIŃSKI WIESŁAW

143. OSTROWSKI JAN

144. OWSIAK STANISŁAW

145. PACHECKA JAN

146. PAJĄK ANDRZEJ

147. PAŁKO TADEUSZ

148. PAŚNICZEK JACEK

149. PAZDAN MAKSYMILIAN

150. PEJSAK ZYGMUNT

151. PIETSCH KAJA

152. POLANOWSKI ANTONI

153. POSERN-ZIELIŃSKI ALEKSANDER

154. PRAWELSKA-SKRZYPEK GRAŻYNA

155. PRĄDZYŃSKI WŁODZIMIERZ

156. PRUSZYŃSKI STEFAN

157. PRZESTALSKI STANISŁAW

158. PRZETAKIEWICZ WOJCIECH

159. PRZEWŁOCKA BARBARA

160. PRZYBYLSKA KRYSTYNA

161. PRZYBYŁA CZESŁAW

162. PUCHNOWSKI WŁODZIMIERZ LECH

163. RACHUBA ANDRZEJ

164. RADOMSKI WOJCIECH

165. ROMANOWSKA MARIA

166. RÓŻYCZKA MICHAŁ

167. RUDNICKA WIESŁAWA

168. RUTKOWSKI LESZEK

169. RUŻYŁŁO WITOLD

170. SALAMON MACIEJ

171. SIEMEK JAKUB

172. SŁAWIŃSKI ANDRZEJ

173. SRZEDNICKI ROMAN

174. STRENT ZYGMUNT RAFAŁ

175. STRZELCZYK JERZY

176. STUHR JERZY

177. SULIMA ROCH

178. SZALA JÓZEF

179. SZCZEPAŃSKI MAREK

180. SZCZERBOWSKI JAN

181. SZEFER PIOTR

182. SZLACHTA JÓZEF

183. SZLIFIRSKI KRZYSZTOF

184. SZOSTEK ANDRZEJ

185. SZUDY JÓZEF

186. SZULC TADEUSZ

187. SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA ZOFIA

188. ŚLIWERSKI BOGUSŁAW

189. ŚWITOŃSKI EUGENIUSZ

190. TADEUSIEWICZ RYSZARD

191. TARGOŃSKI ZDZISŁAW

192. TARLECKI ANDRZEJ

193. TENDERA MICHAŁ

194. THEISS WIESŁAW TOMASZ

195. TOMASZEWSKI MIECZYSŁAW

196. TROJANOWSKI TOMASZ

197. TWARDOWSKI TOMASZ

198. TYBURSKI WŁODZIMIERZ

199. TYLIKOWSKI ANDRZEJ

200. WALCZAK BOGDAN

201. WARMUZIŃSKI KRZYSZTOF

202. WERNIK ANDRZEJ

203. WĘGLARZ JAN

204. WĘGRZYN GRZEGORZ

205. WINNICKI TOMASZ

206. WIT ANDRZEJ

207. WNUK-LIPIŃSKI EDMUND

208. WOJTAK MARIA

209. WOJTASZCZYK KONSTANTY ADAM

210. WOJTYNA ANDRZEJ

211. WOJTYSZKO MACIEJ

212. WOŹNIAK JÓZEF

213. WOŹNIEWSKI MAREK

214. WRÓBEL JERZY

215. WYSOKIŃSKI KAROL

216. ZABEL MACIEJ

217. ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ

218. ZASADZIŃSKI JÓZEF

219. ZIELIŃSKI MACIEJ

220. ZIMAK RYSZARD

221. ZIÓŁKO JERZY

222. ZOLL ANDRZEJ

223. ŻUKOWSKI WALDEMAR

 

Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, iż zasadnym byłoby, aby w kolejnym

rozporządzeniu Premiera Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu wyboru członków

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na następną jej kadencję pojawił się zapis,

który upoważniałby do uzupełniania składu Komisji, w przypadku rezygnacji któregoś z jej

członków lub śmierci, o osobę, która uzyskała w danej dyscyplinie kolejno najwyższy

wynik głosowania. Umożliwiałoby to Centralnej Komisji pracę w pełnym składzie przez

całą kadencję, co szczególnie jest istotne w tych dyscyplinach, które mają jednoosobową

reprezentację wśród jej członków.

 

Na tym wybory do Centralnej Komisji w kadencji 2011-2014 zakończono. Komisja

Wyborcza postanowiła upoważnić Przewodniczącego Komisji Wyborczej do przekazania

listy wybranych członków Centralnej Komisji Prezesowi Rady Ministrów.

Przewodniczący - prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek …………………………..

Członkowie: - prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński ……………………………….

- prof. Wiktor Jędrzejec ………………………………………….

- prof. dr hab. Janusz Tazbir ……………………………………..

- prof. dr hab. Michał Witt …………………………………………

- Anna Dakowicz-Nawrocka …………………………………………

Sekretarz: - mgr inż. Piotr Korczala …………………………………………

 

zobacz protokół