Hans Peter Liebig doktorem honoris causa SGGW

19 maja, podczas Dni SGGW, odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Hansowi Peterowi Liebigowi, wybitnemu specjaliście w zakresie warzywnictwa, organizatorowi międzynarodowej współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie nauk przyrodniczych.

Od 1991 r. prof. Hans Peter Liebig związany jest z Uniwersytetem Hohenheim w Stuttgarcie. W dziedzinie badań pełnił funkcję koordynatora wielu programów badawczych. Uczestniczył m.in. w dużym programie badawczym dotyczącym rozwoju systemów kontroli i optymalizacji nawożenia i nawadniania upraw warzywniczych. W latach 1998-2002 dr Liebig był koordynatorem niemiecko-chińskiego projektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju rolnictwa na Nizinie Północnochińskiej. Jest autorem wielu publikacji w zakresie szeroko pojętej problematyki ogrodnictwa i rolnictwa opublikowanych w renomowanych czasopismach.

Hans Peter Liebig wniósł wkład w rozwój europejskiego szkolnictwa wyższego. Był jednym z wykonawców kilku projektów realizowanych w regionie Europy Południowo-Wschodniej, a finansowanych przez Niemiecką Służbę Wymiany Akademickiej i Unię Europejską. Przewodniczył wielu konferencjom rektorów dotyczącym wdrażania systemu bolońskiego w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji i Serbii. Był on także jednym z inicjatorów powołania sieci elitarnych uniwersytetów przyrodniczych – Euroligi (2001). Weszły do niej znane w Europie uczelnie, takie jak: Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Hohenheim, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych w Uppsali, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych - BOKU w Wiedniu, Uniwersytet w Wageningen w Holandii. Głównym celem Euroligi jest ścisła współpraca w zakresie wysokiej jakości nauczania w naukach rolniczych, leśnych, przyrodniczych, weterynaryjnych, naukach o żywieniu i żywności oraz o środowisku naturalnym.

Dzięki inicjatywie m.in. Hansa Petera Liebiga w 2005 r. do grona członków Euroligi dołączyły Czeski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Pradze oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.